Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào...

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào lược đồ trên và hình 18.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:...

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 9. Dựa vào lược đồ trên và hình 18.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:. Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Dựa vào lược đồ trên và hình 18.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Ngành công nghiệp Nơi phân bố
Nhiệt điện  
Thủy điện  
Luyện kim  
Cơ khí  
Hóa chất  
Sản xuất hàng tiêu dùng  
Chế biến lương thực, thục phẩm  

Ngành công nghiệp Nơi phân bố
Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh)
Thủy điện Hòa Bình, Sơn La
Luyện kim Thái Nguyên
Cơ khí Thái Nguyên, Quảng Ninh
Hóa chất Việt Trì (Phú Thọ), Bắc Giang
Sản xuất hàng tiêu dùng Lạng Sơn
Chế biến lương thực, thục phẩm Quảng Ninh, Việt Trì (Phú Thọ)