Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 4 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 18:...

Bài 4 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)...

Bài 4 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9. Lời giải chi tiết Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Quảng cáo

Nối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho đúng và phù hợp.