Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9: Kể tên...

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9: Kể tên cây trồng, vật nuôi chủ yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ....

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 9. Lời giải chi tiết Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Quảng cáo

Kể tên cây trồng, vật nuôi chủ yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

– Cây trồng: Chè, quế, hồi, cà phê, cây ăn quả….

– Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, dê….