Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào...

Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 9: Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy:...

Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 9. + Bảo Lộc: sản xuât hàng tiêu dùng, thực phẩm.. Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy:

– Điền tên các nhà máy thủy điện Đrây Hlinh, Yaly.

– Kể tên các trung tâm công nghiệp và những ngành kinh tế chính của các trung tâm đó.

Quảng cáo

– Các trung tâm công nghiệp:

+ Plây Ku: thực phẩm, sản xuất gỗ

+ Buôn Ma Thuột: thực phẩm, sản xuất gỗ.

+ Đà Lạt: sản xuất gỗ, thực phẩm.

+ Bảo Lộc: sản xuât hàng tiêu dùng, thực phẩm.