Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát...

Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát hình 16 em hãy kể tên những quốc lộ nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên...

Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 9. Quan sát hình 16 em hãy kể tên những quốc lộ nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung. Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Quảng cáo

Quan sát hình 16 em hãy kể tên những quốc lộ nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

– Quốc lộ nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ: 20, 14.

– Quốc lộ nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ: 24, 14c, 19, 25, 26, 20, 28.