Trang chủ Bài học Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Hướng dẫn giải, trả lời 27 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 1. Giới hạn của dãy số. Lọc và xem nhanh theo sách/môn học: Bài 1. Giới hạn của dãy số - Toán lớp 11 (sách cũ), Bài 1. Giới hạn của dãy số - SBT Toán lớp 11 (sách cũ), ...


Câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích lớp 11:  
Câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11. a) Nhận xét xem khoảng cách từ \(u_n\) tới 0 thay đổi...
Câu hỏi 2 trang 117 Đại số và Giải tích 11: Bảng sau đây cho biết bề dày (tính theo mm) của một số...
Câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11. Gọi \({u_1}\) là bề dày của một tờ giấy, \({u_2}\) là bề...
Bài 8 trang 122 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 8 trang 122 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số. Tính các giới hạn: Bài 8. Cho hai dãy...
Bài 7 trang 122 đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 7 trang 122 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số. Tính các giới hạn sau: Bài 7. Tính các...
Bài 6 trang 122 đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 6 trang 122 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số. Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn...
Bài 5 trang 122 đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 5 trang 122 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số. Tính tổng S Bài 5. Tính tổng \(S =...
Bài 4 trang 122 đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 4 trang 122 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số. Để trang hoàng cho căn hộ của mình,...
Bài 3 trang 121 đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 3 trang 121 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số. Tìm giới hạn sau: Bài 3. Tìm giới hạn...
Bài 2 trang 121 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 2 trang 121 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số. Chứng minh rằng lim … Bài 2. Biết dãy...
Bài 1 trang 121 đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 1 trang 121 sgk đại số 11: Bài 1. Giới hạn của dãy số. Có 1 kg chất phóng xạ độc hại. Bài...

Mới cập nhật

Đọc trang 46 SBT Văn 8 – Chân trời sáng tạo: THÀ CHẾT CÒN HƠN Xưa có anh keo kiệt, ăn chẳng dám ăn,...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4 Giải Đọc trang 46 sách bài tập Ngữ văn 8 - Chân trời sáng...
Nói và nghe trang 37 SBT Văn 8 – Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ tóm tắt dàn ý bài trình bày ý...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2 Giải Nói và nghe trang 37 sách bài tập Ngữ văn 8 - Chân...
Viết trang 36 SBT Văn 8 – Chân trời sáng tạo: Thực hiện đề bài sau: Tình huống
Vận dụng kiến thức giải Câu 1, 2 Giải Viết trang 36 sách bài tập Ngữ văn 8 - Chân trời sáng tạo....
Tiếng Việt trang 35 SBT Văn 8 – Chân trời sáng tạo: Trong trường hợp sau, nếu thay từ “cô đơn” bằng từ “cô...
Giải Câu 1, 2, 3, 4 Giải Tiếng Việt trang 35 sách bài tập Ngữ văn 8 - Chân trời sáng tạo. Xác...
Đọc trang 32 SBT Văn 8 – Chân trời sáng tạo: Chỉ ra bằng chứng khách quan và ý kiến
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, 4 Giải Đọc trang 32 sách bài tập Ngữ văn 8 - Chân trời sáng tạo....
Nói và nghe trang 25 SBT Văn 8 – Chân trời sáng tạo: Trình bày các bước cần thực hiện khi nghe và nắm...
Trả lời Câu 1, 2 Giải Nói và nghe trang 25 sách bài tập Ngữ văn 8 - Chân trời sáng tạo. Trình...