Trang chủ Bài học Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Hướng dẫn giải, trả lời 12 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Toán lớp 11 (sách cũ)


Câu hỏi 1 trang 157 Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số y =...
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên.
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm Chứng minh khẳng định trong...
Câu hỏi 3 trang 158 Đại số và Giải tích 11: x = – 3 < 0 nên f(x) không có đạo hàm tại...
Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11. \({1 \over {2\sqrt 4 }} = {1 \over 4}\). Bài 2....
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số và Giải tích 11. (1) y’ = (5×3 – 2×5 )’ = (5×3 )’ – (2×5 )’. Bài 2....
Câu hỏi 5 trang 160 Đại số và Giải tích lớp 11: Thật vậy, ta có:
Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11. Thật vậy, ta có:. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm Hãy...
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11. Lời giải chi tiết Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm Hàm...
Bài 5 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài 5 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm. 5. Cho y...
Bài 4 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài 4 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm. 4. Tìm đạo...
Bài 3 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm. 3. Tìm đạo...
Bài 2 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài 2 trang 163 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm. 2. Tìm đạo...

Mới cập nhật

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 12: Em sử dụng tiền...
Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh nào biết sử dụng...
Trả lời Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng...
Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Xử lí tình huống: Tình huống 1: Chỉ vì không cho bạn...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 10: Em phòng,...
Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Em hãy viết, vẽ một thông điệp tuyên truyền về...
Hướng dẫn giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 9: Em nhận biết...
Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Cánh diều: Chia sẻ về những dự định của em trong thời gian...
Lời Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1 Bài 8: Em lập kế...
Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh trên đã làm gì để bảo vệ...
Hướng dẫn giải Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 7: Em bảo vệ...