Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên....

Chia sẻ
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên.

a) Đạo hàm của hàm hằng bằng 0: c’ = 0.

b) Đạo hàm của hàm số y = x bằng 1: x’ = 1.

Quảng cáo

a) Hàm hằng ⇒ Δy = 0

\( \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} {{\Delta y} \over {\Delta x}} = 0\)

b) Theo định lí 1

y = x hay y = x1 ⇒ y’= (x1)’= 1. x1-1 = 1. xo = 1.1 =1Mục lục môn Toán 11

Chia sẻ