Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên....

Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên.

a) Đạo hàm của hàm hằng bằng 0: c’ = 0.

Quảng cáo

b) Đạo hàm của hàm số y = x bằng 1: x’ = 1.

a) Hàm hằng ⇒ Δy = 0

\( \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} {{\Delta y} \over {\Delta x}} = 0\)

b) Theo định lí 1

y = x hay y = x1 ⇒ y’= (x1)’= 1. x1-1 = 1. xo = 1.1 =1

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11