Trang chủ Bài học Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hướng dẫn giải, trả lời 26 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Lọc và xem nhanh theo sách/môn học: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Toán lớp 11 (sách cũ), Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Toán lớp 11 Nâng cao (sách cũ), Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - SBT Toán lớp 11 (sách cũ), ...


Câu hỏi 1 trang 100 Hình lớp 11: Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải...
Câu hỏi 1 trang 100 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Muốn chứng...
Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng...
Câu 20 trang 103 Toán Hình 11 Nâng cao, Cho tứ diện ABCD có AB ⊥ CD, AC ⊥ BD. Chứng minh rằng AD...
a. Cho tứ diện ABCD có AB ⊥ CD, AC ⊥ BD. Chứng minh rằng AD ⊥ BC. Vậy, các cạnh đối diện...
Câu 19 trang 103 SGK Hình học 11 Nâng cao, Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và SA...
Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và SA = SB = SC = b. Gọi G là...
Câu 18 trang 103 SGK Hình học 11 Nâng cao, Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ mp(ABC), các tam giác ABC và SBC...
Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ mp(ABC), các tam giác ABC và SBC không vuông. Gọi H và K lần lượt là...
Câu 17 trang 103 Toán Hình 11 Nâng cao, Cho hình tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc.
Cho hình tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc.. Câu 17 trang 103 SGK Hình học 11...
Câu 16 trang 103 SGK Hình 11 Nâng cao, Cho hình tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc và AB...
Cho hình tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc và AB = a, BC = b, CD = c.....
Câu 15 trang 102 SGK Hình học 11 Nâng cao, Cho tứ diện ABCD. Tìm điểm O cách đều bốn đỉnh của tứ diện.
Cho tứ diện ABCD. Tìm điểm O cách đều bốn đỉnh của tứ diện.. Câu 15 trang 102 SGK Hình học 11 Nâng...
Câu 14 trang 102 Toán Hình 11 Nâng cao, Cho điểm S có hình chiếu trên mp(P) là H. Với điểm M bất kì...
Cho điểm S có hình chiếu trên mp(P) là H. Với điểm M bất kì trên (P) (M không trùng H), ta gọi...
Câu 13 trang 102 SGK Hình học 11 Nâng cao, Cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng (P). Các mệnh đề sau...
Cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng (P). Các mệnh đề sau đúng hay sai ?. Câu 13 trang 102 SGK...

Mới cập nhật

Câu hỏi 2 trang 146 SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo: Đọc các thành ngữ, tục ngữ sau và thực hiện yêu...
Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 2 trang 146 - Bài 8: Mở rộng vốn từ...
Câu hỏi 1 trang 146 SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo: Thực hiện yêu cầu:Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của...
Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 trang 146 - Bài 8: Mở rộng...
Câu hỏi 4 bài đọc trang 145 SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo: Tìm đoạn văn tương ứng với mỗi nội dung...
Em đọc kĩ bài đọc để tìm câu trả lời Giải và trình bày phương pháp giải Bài đọc 4 trang 145 - Bài...
Câu hỏi 3 bài đọc trang 145 SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo: Tìm trong bài đọc những chi tiết nói về...
Em đọc kĩ bài đọc để tìm câu trả lời Hướng dẫn cách giải/trả lời Bài đọc 3 trang 145 - Bài 8: Từ...
Câu hỏi 2 bài đọc trang 145 SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo: Trong quá trình thu hoạch, công đoạn nào được...
Em đọc đoạn văn thứ hai của bài đọc để tìm câu trả lời Giải và trình bày phương pháp giải Bài đọc 2...
Câu hỏi 1 bài đọc trang 145 SGK Tiếng Việt 5 Chân trời sáng tạo: Từ những cánh đồng xanh Đến Tân Hoà Thành...
Em đọc đoạn văn đầu tiên của bài đọc để tìm câu trả lời Hướng dẫn giải Bài đọc 1 trang 145 - Bài...