Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường...

Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng...

Câu hỏi 2 trang 100 SGK Hình học 11. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với a và b. Khi đó đường thẳng d. Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Quảng cáo

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với a và b. Khi đó đường thẳng d có vuông góc với mặt phẳng xác định bởi hai đường thẳng song song a và b không ?

Sử dụng định lý: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.

Không vì nội dung định lí yêu cầu a và b cắt nhau.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11