Trang chủ Bài học Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11: Các hình 2.69a, 2.69c, 2.69c là hình biểu diễn của tam giác nào?
Các hình 2.69a, 2.69c, 2.69c là hình biểu diễn của tam giác nào?
Câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11: Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình biểu diễn của các hình bình hành...
Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình biểu diễn của các hình bình hành nào (hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật)?
Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình lớp 11: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Cho hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau. Đường thẳng a cắt (α) và (β) lần lượt tại A và C. Đường thẳng b song song với a cắt (α) và (β) lần lượt tại B và D.
Câu hỏi 1 trang 73 Hình học 11: Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?
Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?
Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11:  Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được...
 Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?
Câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình lớp 11:  Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương?
 Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương?
Lý thuyết Hình biểu diễn của hình không gian trên mặt phẳng: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình...
Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của hình H lên một mặt phẳng nào đó theo một phương chiếu nàođó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó
Lý thuyết Định nghĩa phép chiếu song song: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Cho \(mp (P)\) và đường thẳng \(l\) cắt \((P)\). Với mỗi điểm \(M\) trong không gian vẽ đường thẳng qua \(M\) và song song ( hoặc trùng ) với \(l\), cắt \((P)\) tại \(M’\)
Lý thuyết Tính chất phép chiếu song song: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
 Ta chỉ xét hình chiếu của đường thẳng, đoạn thẳng không song song với phương chiếu
Bài 2.35 trang 83 Sách BT Hình học 11: Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường kính
Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường kính vuông góc của đường tròn đó.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...