Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình lớp 11: Bài 5. Phép...

Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình lớp 11: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian...

Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình học 11. Hình 2.72 minh họa nội dung trên đúng hay sai?. Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau. Đường thẳng a cắt (α) và (β) lần lượt tại A và C. Đường thẳng b song song với a cắt (α) và (β) lần lượt tại B và D.

Hình 2.72 minh họa nội dung trên đúng hay sai?

Quảng cáo

Sai vì

Ta có định lí 3 trang 67: cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song

Theo đề bài ta có: (α) // (β)

a//b nên A,B,C,D thuộc mặt phẳng

AB là giao tuyến của (α) và (ABDC)

CD là giao tuyến của (β) và (ABDC)

⇒ AB // CD (theo định lí)

Hình 2.72 không biểu diễn được AB // CD

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11