Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11: Các hình 2.69a,...

Câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11: Các hình 2.69a, 2.69c, 2.69c là hình biểu diễn của tam giác nào?...

Câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Các hình 2.69a, 2.69c, 2.69c là hình biểu diễn của tam giác nào?

Quảng cáo

Hình 2.69a là hình biểu diễn của tam giác đều

Hình 2.69b là hình biểu diễn của tam giác cân

Hình 2.69c là hình biểu diễn của tam giác vuông

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11