Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình lớp 11:  Trong các hình...

Câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình lớp 11:  Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương?...

Câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

 Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương?

Quảng cáo

Hình a biểu diễn hình lập phương.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11