Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 1 trang 73 Hình học 11: Hình chiếu song song...

Câu hỏi 1 trang 73 Hình học 11: Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?...

Câu hỏi 1 trang 73 SGK Hình học 11.  . Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Quảng cáo

Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?

Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11