Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11: Các hình 2.70a,...

Câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11: Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình biểu diễn của các hình bình hành nào (hình bình hành, hình thoi, hình...

Câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11. Hình 2.70a biểu diễn hình bình hành. Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình biểu diễn của các hình bình hành nào (hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật)?

Quảng cáo

Hình 2.70a biểu diễn hình bình hành

Hình 2.70b biểu diễn hình vuông

Hình 2.70c biểu diễn hình thoi

Hình 2.70d biểu diễn hình chữ nhật

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11