Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11:  Hình 2.67 có...

Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11:  Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?...

Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11. Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

 Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?

 

Quảng cáo

Hình 2.67 không thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều vì:

Lục giác đều ABCDEF có O là giao điểm các đường chéo

Ta có: AO // BC

Trên hình 2.67 không biểu diễn được điều đó.

(Phép chiếu song song biến hai đường thằng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11