Trang chủ Bài học Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Bài 7 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hình H7.15 mô tả một gương phẳng, M là vị trí...
Hình H7.15 mô tả một gương phẳng, M là vị trí đặt mắt nhìn vào gương và S là một vật sáng nhỏ.
Bài 6 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy trình bày về công dụng của gương cầu lồi trong...
Hãy trình bày về công dụng của gương cầu lồi trong các trường hợp vẽ ở hình H7.14.
Bài 5 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Chủ đề 7: Gương cầu lồi
So sánh nào sau đây vè gương phẳng và gương cầu lồi là sai ?
Bài 4 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Chủ đề 7: Gương cầu lồi
Một vật đặt trước một gương cầu lồi, đặc điểm nào sau đây của ảnh tạo bởi gương cầu lồi là sai ?
Bài 1 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những...
Hãy nêu các đặc điểm của ảnh một vật sáng được tạo bởi gương cầu lồi.     

Quảng cáo
Bài 2 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy so sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và...
Hãy so sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và gương phẳng khi các gương có cùng kích thước và cùng vị trí đặt mắt trước gương ?
Hoạt động 5 trang 52 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Người ta dùng gương cầu lồi mà không dùng gương...
Người ta dùng gương cầu lồi mà không dùng gương phẳn để làm gương nhìn sau vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy lớn hơn gương phẳng. Gương cầu càng lồi thì vùng nhìn thấy càng rộng.
Hoạt động 6 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 :  
Ở những đoạn đường quanh co, gấp khúc bị che khuất tầm nhìn như các đoạn đường đường đèo, các góc phố, lối ra vào các công ty, xí nghiệp,…người ta thường đặt các gương cầu khá lớn
Hoạt động 4 trang 51 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Lần lượt quan sát vùng nhìn thấy của một gương...
Lần lượt quan sát vùng nhìn thấy của một gương cầu lồi và một gương phẳng, hai gương có cùng kích thước bề mặt và đặt cùng vị trí trước mắt (hình H7.8a và H7.8b).

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...