Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 3 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 3 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy nêu vài ứng dụng của gương cầu lồi trong cuộc sống....

Bài 3 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Quảng cáo

Hãy nêu vài ứng dụng của gương cầu lồi trong cuộc sống.

Trên ô tô, xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phái sau mà không lắp một gương phẳng, bởi vì khi nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.