Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 7 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 7 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hình H7.15 mô tả một gương phẳng, M là vị trí đặt mắt nhìn vào gương và S là một vật...

Bài 7 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 .           . Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Hình H7.15 mô tả một gương phẳng, M là vị trí đặt mắt nhìn vào gương và S là một vật sáng nhỏ.

– hãy vẽ và chỉ ra trên hình đâu là vùng nhìn thấy của gương.

– vật S có ở trong vùng nhìn thấy của gương không ? Nếu có, hãy vẽ và nêu cách vẽ đường đi của tia sáng S đến gương, phản xạ và đến M.

 

Quảng cáo

Vật S có nằm trong vùng nhìn thấy của gương.

Cách vẽ:

Lấy S’ đối xứng với S qua gương

Nối S’ với M cách gương ở đâu thì đó là điểm tới I

Nối S với I ta có tia tới SI.

Nối I với M ta có tia phản xạ M.