Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây:...

Bài 1 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Hãy nêu các đặc điểm của ảnh một vật sáng được tạo bởi gương cầu lồi.     

Quảng cáo

– Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây:

Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

Ảnh nhỏ hơn vật.

– Đặc tính quan trọng của gương cầu lồi là khi ta nhìn vào gương cầu lồi, ta có thể quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước. Chính đặc điểm này mà gương cầu lồi được sử dụng nhiều trong.