Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Chủ đề 7: Gương cầu lồi...

Bài 5 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

So sánh nào sau đây vè gương phẳng và gương cầu lồi là sai ?

A. Ảnh của vật sáng qua gương phẳng và gương cầu lồi đều ở sau gương

Quảng cáo

B. Ảnh của vật sáng qua gương phẳng và gương cầu lồi đều ở gần gương hơn vật.

C. Khi một vật sáng đặt ở cùng vị trí trước gương phẳng và gương cầu lồi, mắt nhìn thấy ảnh qua gương phẳng lớn hơn ảnh qua gương cầu lồi.

D. Vùng nhìn thấy của gương phẳng hẹp hơn vùng nhìn thấy của gương cầu lồi có cùng kích thước và cùng vị trí đặt mắt trước gương.

Theo tính chất của gương cầu lồi và gương phẳng thì đáp án B sai.    

Chọn đáp án B.

Quảng cáo