Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Chủ đề 7: Gương cầu lồi...

Bài 4 trang 53 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . B. Ảnh không hứng được trên màn chắn.. Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Một vật đặt trước một gương cầu lồi, đặc điểm nào sau đây của ảnh tạo bởi gương cầu lồi là sai ?

A. Ảnh là ảnh ảo

Quảng cáo

B. Ảnh không hứng được trên màn chắn.

C. Độ lớn của ảnh nhỏ hơn độ lớn của vật.

D. Khoảng cách từ vật và từ ảnh đến gương là bằng nhau.

Theo tính chất của gương cầu lồi và gương phẳng thì đáp án D sai.    

Chọn đáp án D