Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy trình bày về công dụng của gương cầu lồi trong các trường hợp vẽ ở hình H7.14....

Bài 6 trang 54 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Ở hình A và D giúp người ta có thể quan sát được cửa ra vào và gian hàng rộng hơn nhờ gương cầu, còn ở. Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Hãy trình bày về công dụng của gương cầu lồi trong các trường hợp vẽ ở hình H7.14.

Quảng cáo

 

Ở chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn vì:

Vùng nhin thấy của gương cầu lồi rộng giúp cho người lái xe nhìn thấy trong gương cầu lồi các phương tiện và người bị các vật cản ở bên đường che khuất, tránh được tai nạn.

Ở hình A và D giúp người ta có thể quan sát được cửa ra vào và gian hàng rộng hơn nhờ gương cầu, còn ở hình B và C sẽ giúp người trong ô tô có vùng quan sát rộng trước khi ra đường chính.

Quảng cáo