Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 51 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 51 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Lần lượt quan sát vùng nhìn thấy của một gương cầu lồi và một gương phẳng, hai ...

Hoạt động 4 trang 51 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Sử dụng hình minh họa H7.9a và H7.9b trong đó M là vị trí đặt mắt, M’ là ảnh của mắt qua gương, hãy cho biết. Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Hãy thực hiện thí nghiệm, nhận xét, giải thích và kết luận.

Lần lượt quan sát vùng nhìn thấy của một gương cầu lồi và một gương phẳng, hai gương có cùng kích thước bề mặt và đặt cùng vị trí trước mắt (hình H7.8a và H7.8b).

 

Quảng cáo

Gương nào có vùng nhìn thấy rộng hơn (ta quan sát được nhiều cảnh vật trước gương hơn) ?

Sử dụng hình minh họa H7.9a và H7.9b trong đó M là vị trí đặt mắt, M’ là ảnh của mắt qua gương, hãy cho biết gương nào có vùng nhìn rộng hơn và giải thích vì sao ?

 

– Gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng (ta quan sát được nhiều cảnh vật trước gương hơn).

– Gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn vì ảnh của mắt gần gương hơn vật nên góc trông vật sẽ lớn hơn gương phẳng.