Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 52 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 52 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Người ta dùng gương cầu lồi mà không dùng gương phẳn để làm gương nhìn sau vì...

Hoạt động 5 trang 52 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 .  . Bài: Chủ đề 7: Gương cầu lồi

Quảng cáo

Em hãy giải thích vì sao gương nhìn sau gắn trên xe máy, ô tô thường không phải là gương phẳng mà lại là gương cầu lồi.

Người ta dùng gương cầu lồi mà không dùng gương phẳn để làm gương nhìn sau vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy lớn hơn gương phẳng. Gương cầu càng lồi thì vùng nhìn thấy càng rộng. Tuy nhiên, khi này ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi sẽ khá nhỏ và có thể bị biến dạng (những cạnh thẳng trên vật có hình ảnh bị méo, cong như hình H7.10).