Trang chủ Bài học Trả lời câu hỏi SGK Toán 9

Trả lời câu hỏi SGK Toán 9

Câu hỏi 1 Bài 4 trang 44 Toán lớp 9 Tập 2 : Hãy điền những biểu thức thích hợp vào các ô trống...
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2 . Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm x1 =...
Câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 : Hãy chứng minh định lý trên.
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 Toán 9 Tập 2 . \(\eqalign{& OA = OC = R  \cr & \widehat...
Câu hỏi 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2:  
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2. \({x_1}\)= \(\dfrac{-b + \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)  và \({x_2}\)= \(\dfrac{-b – \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)....
Câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 Toán lớp 9 Tập 1 : Tính f(0);    f(1);    f(2);   f(3);     f(-2);     f(-10)
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 Tập 1 . \(\displaystyle f(1)={1 \over 2}.1 + 5=\dfrac{11}{2}\). Bài 1....
Câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 Toán 9 Tập 1 : Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 9 Tập 1 . + Căn bậc hai của số \(9\) là...
Câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1 : Sau 1 giờ, ô tô đi được:
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1 .  . Bài 2. Hàm số bậc nhất Hãy điền...
Câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán lớp 9 Tập 2 : Điền vào những ô trống các giá trị tương ứng của...
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2 .  . Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a...
Câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán lớp 9 Tập 2 :  
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2 . Đồ thị nằm ở phía trên hay phía...

Lọc và xem nhanh bài tập, câu hỏi Trả lời câu hỏi SGK Toán 9 đã được phân loại theo sách/môn học trên lớp: Trả lời câu hỏi SGK Toán 9 - Toán lớp 9 (sách cũ), ...


Mới cập nhật

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 12: Em sử dụng tiền...
Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh nào biết sử dụng...
Trả lời Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng...
Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Xử lí tình huống: Tình huống 1: Chỉ vì không cho bạn...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 10: Em phòng,...
Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Em hãy viết, vẽ một thông điệp tuyên truyền về...
Hướng dẫn giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 9: Em nhận biết...
Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Cánh diều: Chia sẻ về những dự định của em trong thời gian...
Lời Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1 Bài 8: Em lập kế...
Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh trên đã làm gì để bảo vệ...
Hướng dẫn giải Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 7: Em bảo vệ...