Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1...

Câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1 : Sau 1 giờ, ô tô đi được:...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1 .  . Bài 2. Hàm số bậc nhất

Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Sau 1 giờ, ô tô đi được: …

Sau t giờ, ô tô đi được: …

Quảng cáo

Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s = …

Sử dụng công thức \(S=v.t\) với \(S\) là quãng đường đi được, \(v\) là vận tốc và \(t\) là thời gian.

Sau 1 giờ, ô tô đi được: 50 (km)

Sau t giờ, ô tô đi được: 50.t (km)

Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s = 50.t – 8 (km)

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9