Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán lớp 9 Tập 2...

Câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán lớp 9 Tập 2 :  ...

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2 . Đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành ?. Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Hãy nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị này bằng cách trả lời các câu hỏi sau (h.6):

 

 

               Hình 6

Quảng cáo

– Đồ thị nằm ở phía trên hay phía dưới trục hoành ?

– Vị trí của cặp điểm \(A, A’\) đối với trục \(Oy\) ? Tương tự đối với các điểm \(B, B’\) và \(C, C’ \)?

– Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị ? 

Quan sát hình 6 để trả lời câu hỏi.

– Đồ thị nằm ở phía trên trục hoành

– Các cặp điểm \(A\) và \(A’; B\) và \(B’; C\) và \(C’\) đối xứng nhau qua trục tung \(Oy\)

– Điểm \(O (0;0)\) là điểm thấp nhất của đồ thị.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9