Trang chủ Bài học Trả lời câu hỏi SGK Toán 9

Trả lời câu hỏi SGK Toán 9

Hướng dẫn giải, trả lời 138 câu hỏi, bài tập thuộc Trả lời câu hỏi SGK Toán 9. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Toán lớp 9


Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 . Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn \(2x+y=3\) và...
Câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống () trong dãy...
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 . Vậy cung 1o, bán kính R có độ dài là...
Câu hỏi Bài 9 trang 35 Toán 9 Tập 1 : Tìm căn bậc ba của mỗi số sau
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 35 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 9. Căn bậc ba Tìm căn bậc ba...
Câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1: Bài 9. Căn bậc ba
Trả lời câu hỏi Bài 9 trang 36 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 9. Căn bậc ba Tính \(\root 3 \of {1728} :\root...
Câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1: Hãy chứng minh khẳng định trên.
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác...
Câu hỏi Bài 8 trang 122 Toán lớp 9 Tập 1 : Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có...
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 8. Vị trí tương...
Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài...
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán 9 Tập 2. Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương...
Câu hỏi Bài 8 trang 68 Toán 9 Tập 2 : Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau
Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 68 Toán 9 Tập 2 . Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình Hãy...
Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất...
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2. b) Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một...
Câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2: Xem hình 45. Hãy chứng minh định lý trên.
Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 88 Toán 9 Tập 2. Vậy \(\widehat {BAD} + \widehat {BCD} = 180^\circ \) .....

Mới cập nhật

Bài 9.24 trang 97 Toán 11 tập 2 – Kết nối tri thức: Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + 4x –...
Hệ số góc của tiếp tuyến (f'left( {{x_0}} right)) với ({x_0}) là hoành độ tiếp điểm. Giải chi tiết bài 9.24 trang 97...
Bài 9.22 trang 97 Toán 11 tập 2 – Kết nối tri thức: Cho hàm số (f(x) = {x^2}{e^{ – 2x}}). Tập nghiệm của...
Sử dụng quy tắc và công thức tính đạo hàm sau đó giải phương trình ...
Bài 9.21 trang 97 Toán 11 tập 2 – Kết nối tri thức: Cho hàm số (f(x) = sqrt {4 + 3u(x)} ) với...
Sử dụng công thức ({left( {sqrt u } right)^, Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 9.21 trang 97 SGK Toán 11 tập 2...
Bài 9.20 trang 97 Toán 11 tập 2 – Kết nối tri thức: Cho hàm số (f(x) = frac{1}{3}{x^3} – {x^2} – 3x +...
Sử dụng quy tắc và công thức tính đạo hàm sau đó giải bất phương trình ...