Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 5 trang 6 SBT Hình 10 nâng cao:  

Bài 5 trang 6 SBT Hình 10 nâng cao:  ...

Bài 5 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao. Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ

Chứng minh rằng với hai vec tơ không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \), ta có

\(|\overrightarrow a | – |\overrightarrow b |\,\,\, < \,\,\,|\overrightarrow a  + \overrightarrow b |\,\,\, < \,\,\,|\overrightarrow a | + |\overrightarrow b |\)

Quảng cáo
Đang tải...

 

Từ điểm O bất kì, ta vẽ \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a ,\,\,\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow b \), vì \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) không cùng phương nên ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Khi đó, trong tam giác OAB ta có:

OA-AB<OB<OA+AB

hay là \(|\overrightarrow a | – |\overrightarrow b |\,\,\, < \,\,\,|\overrightarrow a  + \overrightarrow b |\,\,\, < \,\,\,|\overrightarrow a | + |\overrightarrow b |\).