Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.49 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10:...

Bài 1.49 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của...

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Nối AF và CE, hai đường thẳng này cắt đường chéo BD lần lượt tại M và N.. Bài 1.49 trang 45 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Ôn tập chương I

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Nối AF và CE, hai đường thẳng này cắt đường chéo BD lần lượt tại M và N. Chứng minh \(\overrightarrow {DM}  = \overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {NB} \)

Gợi ý làm bài

(h.1.63)

Quảng cáo
Đang tải...

AECF là hình bình hành => EN // AM

E là trung điểm của AB => N là trung điểm của BM, do đó MN = NB.

Tương tự, M là trung điểm của DN, do đó DM = MN.

Vậy \(\overrightarrow {DM}  = \overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {NB} \)