Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 18 trang 216 SBT môn Toán Đại số 10: Biểu diễn...

Bài 18 trang 216 SBT môn Toán Đại số 10: Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương...

Chia sẻ
Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình. Bài 18 trang 216 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình

\(\left\{ \matrix{

2y – x \le 6 \hfill \cr

9x + 4y \le 56 \hfill \cr

3x + 5y \ge 4 \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

Gợi ý làm bài

(h.65) Tập nghiệm là miền tam giác ABC (kể cả biên).Chia sẻ