Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 23 trang 195 SBT Toán Đại số 10: Trong các đẳng...

Bài 23 trang 195 SBT Toán Đại số 10: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào...

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai?. Bài 23 trang 195 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài tập ôn tập chương VI

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai?

a) \(\sin (x + {\pi  \over 2}) = \cos x\)

b) \(cos(x + {\pi  \over 2}) = sinx\)

c) \(\sin (x – \pi ) = sinx\)

Quảng cáo

d) \(cos(x – \pi ) = \cos x\)

Gợi ý làm bài

Đáp số:

a) Đúng;

b) Sai;

c) Sai;

d) Sai.