Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 4 trang 106 Sách bài tập Toán Đại số 10: Cho...

Bài 4 trang 106 Sách bài tập Toán Đại số 10: Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý....

Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng. Bài 4 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài 1: Bất đẳng thức

Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng:

\({1 \over a} + {1 \over b} \ge {4 \over {a + b}}\)

Gợi ý làm bài

Từ \({1 \over a} + {1 \over b} \ge 2\sqrt {{1 \over {ab}}} \) và \(a + b \ge 2\sqrt {ab} \) suy ra

Advertisements (Quảng cáo)

\((a + b)({1 \over a} + {1 \over b}) \ge 4\) hay \({1 \over a} + {1 \over b} \ge {4 \over {a + b}}\)