Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 74 Đại số 10: 3,25 < 4;

Câu hỏi 1 trang 74 Đại số 10: 3,25 < 4;...

Câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Bất đẳng thức

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

a) 3,25 < 4;

Quảng cáo

b) -5 > -4 1/4;

c) -√2 ≤ 3 ?

Mệnh đề đúng là a) 3,25 < 4 và c) -√2 ≤ 3

Mệnh đề sai là b) -5 > -4 1/4

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10