Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 74 SGK Toán đại lớp 10:  

Câu hỏi 2 trang 74 SGK Toán đại lớp 10:  ...

Câu hỏi 2 trang 74 SGK Đại số 10. c) 3 + 2√2 (…..) (1 + √2)2;. Bài 1. Bất đẳng thức

Chọn dấu thích hợp (=, <, >) để khi điền vào chỗ trống ta được một mệnh đề đúng.

 

a) 2√2 (…..) 3;

 

b) 4/3 (…..) 2/3;

Quảng cáo

c) 3 + 2√2 (…..) (1 + √2)2;

d) a2 + 1 (…..) 0 với a là một số đã cho

 

a) 2√2 < 3

b) 4/3 > 2/3

c) 3 + 2√2 = (1 + √2)2

d) a2 + 1 > 0 với a là một số đã cho.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10