Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10: Nêu ví dụ...

Câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10: Nêu ví dụ áp dụng một trong các tính chất trên....

Câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10. Bài 1. Bất đẳng thức

Quảng cáo

Nêu ví dụ áp dụng một trong các tính chất trên.

x < 3 ⇔ -2x > -6

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10