Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.18 trang 38 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao:  

Bài 3.18 trang 38 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao:  ...

Bài 3.18 trang 38 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Một quả cầu được treo trên một sợi dây. Trong các hình vẽ dưới đây (Hình 3.13), hình nào biểu diễn đúng các lực tác dụng lên quả cầu ?

Quảng cáo

 

B đúng. Hai lực đặt vào quả cầu.

Quảng cáo