Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.22 trang 39 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 3.22 trang 39 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Cho các dụng cụ sau:...

Bài 3.22 trang 39 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Cho các dụng cụ sau:

– Một khối gỗ hình chữ nhật có tiết diện là ABCD, khối lượng m (Hình 3.17).

– Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất đến mm. Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng lực \(\overrightarrow F \) cần thiết tác dụng vào A theo phương song song với CD để làm lật khối gỗ quanh D.

 

Quảng cáo

– Tại D phải có lực ma sát đủ lớn để giữ D không trượt. D trở thành tâm quay của vật.

– Điều kiện cân bằng momen lực đối vwois điểm D sao cho :

\(\dfrac{{mga} }{ 2} = Fb,\) suy ra \(F = \dfrac{{mga} }{ {2b}}\)

– Dùng thước đo a và b, từ đó tính được F.

 

Quảng cáo