Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.17 trang 38 SBT Vật Lý 10 nâng cao:  

Bài 3.17 trang 38 SBT Vật Lý 10 nâng cao:  ...

Bài 3.17 trang 38 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Một vật hình hộp chữ nhật nằm cân bằng trên một mặt nghiêng. Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào biểu diễn đúng các lực tác dụng lên vật ?

Quảng cáo

 

Chọn B.

Quảng cáo