Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 3.20 trang 39 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao:  

Bài 3.20 trang 39 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao:  ...

Bài 3.20 trang 39 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. A. vẫn nằm tại O.. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN

Chọn câu đúng.

Một sợi dây thép mảnh,cứng, đồng chất có độ dài AB = 2L. Gập sợi dây sao cho đầu B trùng với điểm giữa O của dây (xem Hình 3.15). Trọng tâm của dây sẽ

A. vẫn nằm tại O.

Quảng cáo

B. nằm tại một điểm cách O một đoạn bằng \({1 \over 8}L\),về phía A.

C. nằm tại một điểm cách O một đoạn bằng \({1 \over 4}L\), về phía A.

D. nằm tại một điểm cách O một đoạn bằng \({3 \over 8}L\), ở phần bị gấp.

 

:

Chọn B.

Quảng cáo