Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.63 trang 57 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một vệ...

Bài 4.63 trang 57 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động đều theo quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao h=670 km. Tính tốc...

Bài 4.63 trang 57 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. \(G{{m{M_D}} \over {{{({R_D} + h)}^2}}} = {{m{v^2}} \over {{R_D} + h}},\) suy ra \({v^2} = {{G{M_D}} \over {\left( {{R_D} + h} \right)}}\). CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một vệ tinh nhân tạo chuyển động đều theo quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ cao h=670 km. Tính tốc độ dài của vệ tinh. Cho RĐ=6370 km.

:

Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho vệ tinh khối lượng m chuyển động trên quỹ đạo. Ta có:

\(G{{m{M_D}} \over {{{({R_D} + h)}^2}}} = {{m{v^2}} \over {{R_D} + h}},\) suy ra \({v^2} = {{G{M_D}} \over {\left( {{R_D} + h} \right)}}\)

Quảng cáo

Trên mặt đất, ta có :

\(g = {{G{M_D}} \over {R_D^2}}\)

Từ đó :

\({v^2} = {{gR_D^2} \over {{R_D} + h}}\)

Suy ra \(v = {R_D}\sqrt {{g \over {{R_D} + h}}} \)

Thay số : \(v = 6370\sqrt {{{9,{{8.10}^{ – 3}}} \over {6370 + 670}}}  \approx 7,5km/s.\)

Quảng cáo