Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.67* trang 58 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG IV:...

Bài 4.67* trang 58 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN...

Bài 4.67* trang 58 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một người 60kg đứng trên một chiếc thuyền nằm gần bờ một hồ nước. Chỉ với  một sợi dây thừng, người đó đã xác định được gần đúng khối lượng của chiếc thuyền.

Quảng cáo

Hãy dự đoán và giải thích cách làm của người đó.

Có thể vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải thích. Người đó đi từ đầu đến cuối thuyền rồi dùng dây thừng đo độ dài l của thuyền và khoảng dịch chuyển s của thuyền so với bờ. Từ đó tính được khối lượng của thuyền \(m’ = 60\dfrac{{l – s} }{ s}\).

Quảng cáo