Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.68 trang 58 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 4.68 trang 58 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Cho các dụng cụ sau (Hình 4.17):...

Bài 4.68 trang 58 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Cho các dụng cụ sau (Hình 4.17):

-Một mặt phẳng nghiêng.

-Một khối gỗ có khối lượng m đã biết.

-Một thước có độ chia mm.

-Một đồng hồ có kim giây.

Quảng cáo

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định nhiệt lượng tỏa ra khi khối gỗ trượt trên mặt nghiêng (không có vận tốc ban đầu ).

 

Gọi: h là chiều cao của mặt nghiêng; l là chiều dài của mặt nghiêng.

-Nhiệt lượng tỏa ra khi khối gỗ trượt trên mặt nghiêng (không có vận tốc ban đầu ) sẽ là : \(Q = mgh – {{m{v^2}} \over 2},\) với \({v^2} = 2al;l = {{a{t^2}} \over 2}.\)

-Suy ra : \(Q = m\left( {gh – {{2{l^2}} \over {{t^2}}}} \right)\)

Thả cho vật trượt từ đỉnh mặt nghiêng đến chân mặt nghiêng. Đo h và l bằng thước, đo t bằng đồng hồ sẽ tính được Q.

Quảng cáo