Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.69 trang 58 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho các...

Bài 4.69 trang 58 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho các dụng cụ sau (Hình 4.18)...

Bài 4.69 trang 58 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định tỉ lệ tiêu hao cơ năng trong va chạm không đàn hồi. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Cho các dụng cụ sau (Hình 4.18)

– Một viên bi sắt đặc, đường kính khoảng 2-3 cm.

– Một viên bi sáp đặc, to bằng bi sắt, khối lượng riêng khoảng 1,2g/cm3.

– Một thước đo có độ chia tới mm.

– Một giá đỡ và dây treo.

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định tỉ lệ tiêu hao cơ năng trong va chạm không đàn hồi của hai viên bi.

 

Quảng cáo

– Treo hai viên bi vào cùng một điểm với hai sợi dây dài bằng nhau.

– Nâng viên bi sáp lên độ cao h1 ( so với độ cao ban đầu sao cho dây treo nằm ngang ) rồi thả rơi.

Sau khi va chạm không đàn hồi, cả hai sẽ dính vào nhau và lên tới độ cao h2.

– Suy ra : \(\dfrac{{\Delta E}}{E} = \dfrac{{\left( {M + m} \right)g{h_2}}}{{mg{h_1}}}\)

Trong đó :

+ Đo h1, h2 và đường kính của viên bi bằng thước.

+ m là khối lượng viên bi sáp ( tính được từ khối lượng riêng đã cho và đường kính viên bi đã đo ).

+ M là khối lượng viên bi sắt ( tính được nhờ tra bảng khối lượng riêng của sắt và đường kính viên bi đã đo ).

Quảng cáo