Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 35 Sinh lớp 10 Nâng cao:Viết công thức tổng...

Câu 1 trang 35 Sinh lớp 10 Nâng cao:Viết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin...

Câu 1 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 9: Prôtêin.

Viết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ: axit amin, pôlipeptit và prôtêin.

– Công thức tống quát của axit amin :

Quảng cáo

– Sự hình thành liên kết peptit :

– Phân biệt các khái niệm :

+ Axit amin là phân tử có chứa nhóm amin (-NH2) và nhóm cacbôxyl (-COOH) và nhóm thứ 3 được kí hiệu là R.

+ Pôlipeptit là chuỗi có nhiều axit amin liên kết với nhau.

+ Prôtêin là cấu trúc đại phân tử (được cấu tạo từ các đơn phân là các axit amin) có khối lượng phân tử đạt tới hàng nghìn, hàng chục nghìn đơn vị cacbon và có cấu trúc rất phức tạp.

Quảng cáo