Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 115 Sinh lớp 10 Nâng cao: Định nghĩa và...

Câu 2 trang 115 Sinh lớp 10 Nâng cao: Định nghĩa và cho ví dụ về 4 kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật...

Chia sẻ
Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 33: Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

Định nghĩa và cho ví dụ về 4 kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật.

– Quang tự dưỡng là phương thức sử dụng nguồn cacbon từ các chất vô cơ và sử dụng năng lượng từ ánh sáng. Ví dụ: tảo, các vi khuẩn quang hợp.

– Hoá tự dưỡng là phương thức sử dụng nguồn cacbon từ các chất vô cơ và sử dụng năng lượng từ sự phân giải các chất hoá học. Ví dụ: vi khuẩn nitrat hoá, vi khuẩn ôxi hoá lưu huỳnh, vi khuẩn hiđrô…

Quảng cáo

– Quang dị dưỡng là phương thức sử dụng nguồn cacbon từ các chất hữu cơ và sử dụng năng lượng từ ánh sáng. Ví dụ: vi khuẩn tía, vi khuẩn lục.

– Hoá dị dưỡng là phương thức sử dụng nguồn cacbon từ các chất hữu cơ và sử dụng năng lượng cũng từ các chất hữu cơ. Ví dụ, hầu hết các vi sinh vật.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...