Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Các chất...

Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Các chất nào được gọi là yếu tố sinh trưởng ? Tại sao vi sinh vật lại cần yếu tố sinh trưởng ?...

Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Các chất nào được gọi là yếu tố sinh trưởng ? Tại sao vi sinh vật lại cần yếu tố sinh trưởng ?

Các chất sinh trưởng là các chất hữu cơ quan trọng mà vi sinh vật không tổng hợp được, phải thu nhận trực tiếp từ môi trường. Ví dụ: các vitamin, axit amin, các bazơ purin và pirimiđin.

Vi sinh vật phải cần yếu tố sinh trưởng để phát triển. Vì vậy, khi nuôi cấy cần bổ sung thêm cho chúng phát triển tốt.

Quảng cáo