Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 136 Sinh lớp 10 Nâng cao: Những loại chất...

Câu 3 trang 136 Sinh lớp 10 Nâng cao: Những loại chất nào thường được sử dụng để ức chế sinh trưởng của vi sinh vật ?...

Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 40: Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật.

Những loại chất nào thường được sử dụng để ức chế sinh trưởng của vi sinh vật ?

Các chất ức chế sinh trưởng gồm:

Các phenol và alcohol: gây biến tính prôtêin, thường được dùng làm chất tẩy uế và sát trùng.

Quảng cáo

Các halogen (iôt, clo, brom và fluo): gây biến tính prôtêin, thường được dùng làm chất tẩy uế và làm sạch nước.

Các chất ôxi hoá (perôxit, ôzôn và axit peraxetic): gây biến tính prôtêin do ôxi hoá, thường được dùng làm chất tẩy uế, sát trùng các vết thương sâu, làm sạch nước, khử trùng các thiết bị y tế và thiết bị chế biến thực phẩm.

Các chất hoạt động bề mặt: làm giảm sức căng bề mặt của nước và gây hư hại màng sinh chất. Ví dụ: xà phòng được dùng để loại bỏ vi sinh vật, các chất tẩy rửa được dùng để sát trùng.

Các kim loại nặng: gây biến tính prôtêin, nitrat bạc được dùng để tẩm các vật liệu băng bó khi phẫu thuật nhằm phòng trừ các vi khuẩn đã kháng kháng sinh ; mercuacrom (một hợp chất của thuỷ ngân) là chất sát trùng, thường có mặt trong các tủ thuốc gia đình.

Các anđêhit: gây biến tính và làm bất hoạt các prôtêin, là các chất tẩy uế và là dịch dùng ướp xác (như formalin).

Chất kháng sinh: diệt khuẩn có tính chọn lọc, có tác dụng lên thành tế bào và màng sinh chất, kìm hãm việc tổng hợp axit nuclêic và prôtêin, dùng trong y tế, thú y.

Quảng cáo